Is er uitval op jullie school? Vraag de vrijeschoolmeester!

Breng de schooldirectie op de hoogte van mijn diensten, de vrijeschoolmeester. Wie weet ben ik morgen al aan het werk in de klas van jouw zoon of dochter.

06-53524214
post@vrijeschoolmeester.nl

Vanuit de geestelijke wereld

Ochtendspreuk team

Vanuit de geestelijke wereld
is dit kind tot ons neergedaald.
Wij zullen zijn raadselen ontsluieren.
Van dag tot dag,
van uur tot uur.

Rudolf Steiner

Aarde droeg het in haar schoot

Eetspreuk klas 1 t/m 3

Aarde droeg het in haar schoot,
Zonlicht bracht het rijp en groot,
Zon en aarde die ons dit schenken,
Dankbaar willen wij u gedenken.
Ook de mensen niet vergeten,
die het bereidde tot ons eten.

Christian Morgenstern + de praktijk in het veld

De dag is ten einde

Eindspreuk

De dag is ten einde, het werk is gedaan.
Voldaan en tevreden naar huis toegegaan.
Dan komen wij morgen met kracht en veel moed,
en gaan dan weer werken en doen dat heel goed.

de praktijk in het veld

BRAVE AND TRUE I WILL BE

Eindspreuk Engelstalig klas 4 t/m 6

Brave and true I will be,
Each good deed sets me free,
Each kind word makes me strong.
I will fight for the right!
I will conquer the wrong!

Het liefdelicht der zon

klas 1 t/m 4

Het liefdelicht der zon,
verheldert mij de dag.
De geesteskracht der ziel,
geeft kracht aan hand en voet.
In de lichtglans van de zon,
vereer ik diep, o God,
de mensenkracht die Gij,
in mijne ziel,
vol goedheid hebt geplant.
Opdat ik ijverig werken,
en gretig leren kan.
Van U stamt licht en kracht.
Naar U strome liefde en dank.

Rudolf Steiner

Helder licht der sterren

klas 1 t/m 4

Helder licht der sterren,
straal in mijn gedachten;
dat tot wijsheid worde, wat ik denkend wil.

Zegenend licht der zonne,
warme mij het harte;
dat tot liefde worde, wat ik voelen kan.

Goede aardemoeder,
schenk mijn handenkrachten;
dat tot daden worde, wat ik werkend wil.

God gaf het graan

klas 3

God gaf het graan
De boer zaait het
De zon doet het rijpen
De maaier maait het
De molenaar maalt het
De bakker bakt er brood van
Liefde God, geef dat het ons tot voedsel strekken kan

Ik zie rond in de wereld

klas 5 t/m 12

Ik zie rond in de wereld,
waarin de zon haar licht zendt,
waarin de sterren fonkelen,
waarin de stenen rusten,
de planten levend groeien,
de dieren voelend leven,
waarin de mens bezield
de geest een woning geeft;

Ik zie diep in de ziel,
die binnen in mij leeft,
De Godesgeest, hij weeft
in zon- en zielenlicht,
in wereldruimten buiten,
in zielendiepten binnen.—

Tot u, o Godesgeest,
wil ik mij vragend wenden,
dat in mij kracht en zegen,
voor leren en voor arbeid,
tot wasdom mogen komen.

Rudolf Steiner

Wortel uit de aarde grond

Eetspreuk klas 4 t/m 6

Wortel uit de aarde grond,
maakt mij dapper en gezond.
Plant en stengel, lucht en licht,
geeft mij aarde evenwicht.
Bloem en vrucht gevuld met zon,
dankbaar drink ik uit de bron.

Eet smakelijk allemaal.

Pin It on Pinterest

Share This